Y Cwmni

Profiad

Sefydlwyd Y Lolfa yn 1967 fel cwmni cyhoeddi ac argraffu mentrus a gwahanol. Trwy ddilyn polisi o wneud popeth o dan yr un to, rydym wedi buddsoddi’n gyson mewn offer argraffu a rhwymo, a thechnoleg cyfrifiadurol. Ond rydym yn parhau yn gwmni digon bach i roi sylw manwl a gofalus i’r cwsmer, tra yn ddigon mawr i ddelio ag archebion mwy. Mae'r cwmni'n cyflogi ugain yn amser-llawn yn Nhalybont.

Y gorau am lyfrau

Rydym yn arbenigo mewn argraffu niferoedd bach i ganolig (1 - 5,000 copi) ar ein gweisg berffeithio (2 ochr) neu 5-lliw yn y maint B2. Hefyd gallwn argraffu'n ddigidol.

Ansawdd uchel

Mae ein gwasg Lithrone 5-lliw yn cynnig yr ansawdd argraffu gorau posib ar gyfer taflenni, adroddiadau, gwaith swyddfa a chylchgronau arni mewn niferoedd hyd at 1/2 miliwn i gwsmeriaid ledled Cymru.

Sgiliau dwyieithog

Mae ein golygyddion a'n dylunwyr yn deall sut i gynhyrchu gwaith dwyieithog sy'n ddeniadol a dallenadwy; hefyd gallwn gynnig gwasanaeth cyfieithu rhad.

Popeth o dan yr un to

Ein polisi erioed ydi gwneud popeth ein hunain, ac mae hynny'n cynnwys rhwymo a lamineiddio yn ogystal ag argraffu a dylunio.

Gwasanaeth personol

Caiff pob gwaith ein sylw personol. Cysyllwch nawr â Paul Williams, ein Rheolwr Cynhyrchu, sydd â dros 25 mlynedd o brofiad o'r diwydiant. Ffoniwch 01970 831 901 (llinell uniongyrchol) neu e-bostiwch [email protected] am gyngor neu am bris. Neu cliciwch ar Pris ar frys!