Enghreifftiau o daflenni wedi'u hargraffu gan Y Lolfa

Taflenni

Gall ein gwasg gyflym, 5-lliw, ynghyd â’n hoffer casglu a phlygu, gynhyrchu pob math o daflenni yn gyflym ac am bris isel. Rydym wedi argraffu rhai i atyniadau twristaidd mewn niferoedd o hyd at 2 filiwn, a gyda chwe phlygiad.