Enghreifftiau o bosteri wedi'u cynhyrchu gan Y Lolfa

Posteri

Yn y chwedegau a’r saithdegau roedd Y Lolfa’n enwog am ei phosteri mentrus a lliwgar ar gyfer y byd pop a brwydr yr iaith. Rydym yn falch i barhau'r traddodiad heddiw ar beiriannau mwy a gwell. Gallwn argraffu posteri hyd at faint B2 (500mm x 707mm).

Gallwn hefyd ddylunio a chynhyrchu arwyddion ‘pop-up’ mewn meintiau mwy, yn rhad iawn.