Enghreifftiau o lyfrau a llyfrynnau wedi'u hargraffu gan Y Lolfa

Llyfrau

Fel cyhoeddwyr â hanner canrif bellach o brofiad o argraffu llyfrau, ry’n ni’n deall anghenion y grefft. Rydym yn arbenigo mewn rhediadau o hyd at 5,000 ac yn gallu plygu, casglu, lamineiddio a rhwymo o dan yr un to.

Mae gennym ddwy wasg Komori B2: un Sprint II sy’n perffeithio (sef argraffu dwy ochr y ddalen yr un pryd) a gwasg Lithrone 5-lliw ar gyfer ein holl waith lliw. Gofynnwch am samlau – neu ewch i mewn i’ch siop lyfrau leol! Mae gennym hefyd wasg ddigidol amryddawn, y Xerox Versant 180, ar gyfer rhediadau byr.

Gallwn rwymo â glud i greu llyfrau clawr meddal, neu styffylu, gwnio, rwymo spiral a’u rhwymo mewn cloriau caled.

Rydym yn argraffu ar gyfer cyhoeddwyr eraill, sefydliadau, ac awduron sy’n dymuno cyhoeddi eu hunain. Am fwy o fanylion, cliciwch ar hunan gyhoeddi uchod.