Enghreifftiau o argraffwaith swyddfa wedi'i cynhyrchu gan Y Lolfa

I'r Swyddfa

Mae delwedd yn hollbwysig i fusnes! Gallwn eich cynghori ar ddylunio ac argraffu eich holl waith swyddfa, a chynnig samplau ar ddewis eang o bapur arbenigol. Gallwn eich cynghori hefyd ar sut i arbed arian trwy gyfuno gwahanol waith.

Gallwn argraffu cardiau busnes, papurau pennawd a silipau cyfarch, a ffurflenni fel anfonebau, cyfrifon, archebion a rhoddebau.

Mae in gwasg 5-lliw hefyd yn gallu argraffu lliwiau 'sbot' arbennig, yn ogystal ag aur ac arian.