Hunan Gyhoeddi

Yn wahanol i’r rhan fwyaf o argraffwyr, mae gennym hanner canrif o brofiad o gyhoeddi – yr ydym yn falch iawn i’w rannu gydag awduron sydd am hunan gyhoeddi, neu gyhoeddi ar ran cymdeithas neu sefydliad. Gallwn eich cynghori ar unrhyw ran o’r broses gyhoeddi, neu wneud y gwaith ar eich rhan.

  • Golygu - Gyda saith golygydd ar y staff, gallwn gynnig gwasanaeth golygu cyflawn, o’r creadigol i olygu copi, a hynny yn y ddwy iaith.

  • Dylunio - Bydd ein golygyddion profiadol yn sicrhau bod eich llyfr mor ddeniadol â’n cyhoeddiadau ein hunan – a gallan nhw ddylunio’r clawr i chi hefyd.

  • Argraffu a rhwymo - Gallwn argraffu ym mhob fformat ac mewn gwahanol fathau o rwymiad gan gynnwys glud (clawr meddal), clawr caled, rhwymo sbeiral a styffylu. Gallwn hefyd argraffu niferoedd bychain yn ddigidol.

  • Dosbarthu a storio - Gallwn eich cynghori ar sut i gael y llyfr allan i’r siopau ac i Amazon, a’i storio’n rhad yn un o’n stordai yn Nhalybont.

  • E-lyfrau – Gallwn drosi eich llyfr i ffurf e-lyfr yn fformat Kindle (Amazon) a/neu E-pub.

  • Cyngor - Yn bwysicaf oll, gallwn roi cyngor gwybodus i chi ar bob agwedd o’r broses gyhoeddi, gan gynnwys prisio a dosbarthu. Gallwn hefyd eich cynghori ar farchnata a phethau technegol fel cael rhif ISBN. Ffoniwch i drefnu sgwrs am eich anghenion.

Yn ogystal ag argraffu eich llyfr, fe allwn, wrth gwrs, ei gyhoeddi yn y ffordd arferol! +Cliciwch fan hyn am wybodaeth ynglŷn â chychoeddi eich llyfr.