Cyflwyno ffeiliau

Rydym yn croesawu ffeiliau PDF cywir – os ydych yn ansicr, ffoniwch ni am gyngor. Dewis arall yw i chi ‘becynnu’ neu ‘gasglu’r’ gwaith allan o’ch rhaglen: mae hyn yn rhoi’r ffeiliau gwreiddiol (lluniau a ffontiau) yn ein dwylo.

Ein prif raglenni yw InDesign a Quark (Mac a PC) ond gallwn hefyd dderbyn gwaith allan o raglenni fel Word, Publisher ac Illustrator: ffoniwch ni am gyngor.

Pwyntiau sylfaenol wrth gyflwyno gwaith:

  • DELWEDDAU i gyd i fod yn 300dpi ac mewn pedwar lliw (CMYK) os mewn lliw, ac nid tri (RGB);
  • GWAEDU: 5mm o gwmpas y dudalen, gyda marciau crop 6mm o’r ymyl.

Gallwch anfon unrhyw ffeil hyd at 10Mb fel atodiad e-bost. I anfon ffeiliau mwy, defnyddiwch wefan We Transfer (https://wetransfer.com/.)

Am unrhyw gyngor technegol am gyflwyo gwaith ar gyfer argraffu, cysylltwch â’n Rheolwr Cynhyrchu, Paul Williams, ar neu gallwch ei ffonio’n uniongyrchol ar 01970 831 901.