Canmoliaeth i'r Lolfa

“Wedi meddwl diolch am y gwasanaeth hynod o effeithiol – ac mae’r gwahoddiadau’n edrych yn gret!” – EG

“Diolch yn fawr am neud y gwaith i ni mor gloi dydd Gwener. Allen ni ddim wedi gallu neud e heb dy help. Diolch i ti am bod mor amyneddgar da ni.” – BJ

“Mae’r staff i gyd yn gyfeillgar ac mae’r gwasanaeth bob amser o’r safon gorau.” – NL

“Mae’r Lolfa’n gyfaill da, ac fel cyfaill da dydy e byth yn eich gadael chi i lawr. Mae’r croeso yr un mor gynnes hyd yn oed pan maent at eu clustiau â’r gwaith. Mae’r staff i gyd bob amser yn glên ar y ffôn, ac mae’r cyfarfodydd i drafod y gwaith dylunio ac argraffu arfaethedig yn rhai hwylus dros ben. Mae ansawdd y gwaith yn ardderchog. Nid oes dim byd yn ormod o drafferth iddynt boed yn archeb bach neu’n archeb mawr. Diolch i’r Lolfa am wasanaeth heb ei ail.” – JT

“Am wasanaeth cyflym a chyfeillgar, a gwaith o'r ansawdd uchaf, nid oes angen edrych dim ymhellach.” – PD

“Cwmni arbennig! Mae’r cwsmer bob amser yn dod yn gyntaf ac mae Paul bob amser yn gwneud yn siwr bod y job ar amser ac yn berffaith.” – EL

“Rwyf yn ysgrifennu ar ran y Côr i ddiolch i chi am ddod i’r adwy ac argraffu’r rhaglenni ar gyfer ein cyngerdd llwyddianus a gynhaliwyd nos Sadwrn yn y Morlan. Roedd y rhaglenni’n eithriadol o bwysig oherwydd eu bod yn cynnwys y cerddi a gyfansoddwyd ar gyfer prosiect, ynghyd â hysbysebion ein noddwyr, ac rydym yn ddiolchgar iawn i chi am fod yn barod i’w hargraffu ar fyr rybudd. Diolch yn fawr i chi unwaith eto am eich cymorth.” – GW

“Gwaith argraffu glân, prydlon, dibynadwy am bris rhesymol. Mae’r gwasanaeth cwsmer yn rhagorol, ac mae’n bleser gan ein mudiad i weithio gyda gwasg Y Lolfa.” – SD

“Rydw i wedi defnyddio gwasanaeth dylunio a phtintio’r Lolfa gyda gwaith ac ar gyfer cyhoeddi llyfr i’r mudiad, ac mae’r gwasanaeth cwsmer a’r eitemau orffenedig o’r safon orau bosib pob tro.” – SD

“Hoffwn gyflwyno’r gair hwn o gymeradwyaeth i wasg Y Lolfa. Mae fy nghysylltiad i â’r wasg sydd yn mynd yn ôl i 1998 wedi bod fel cysodydd a dylunydd o dro i dro, ond yn fwy penodol fel cwsmer i’w gwasanaeth argraffu. Cefais Y Lolfa yn gystadleuol eu prisiau, yn gwbl proffesiynol eu hagwedd, yn barod eu cyngor a’u cefnogaeth, tra’n cynhyrchu gwaith o safon uchel iawn bob amser.” – DJ

“Rwyf wedi cydweithio gyda’r Lolfa dros yr 8 mlynedd diwethaf ac yn ystod yr amser yma maent wedi cynhyrchu a dylunio nifer fawr o adnoddau a thaflenni ar fy rhan. Mae’r gwaith sy’n cael ei gyflwyno bod amser yn raenus ac o’r safon uchaf. Maent yn cynnig a darparu gwasanaeth arbennig a does byth dim yn ormod o drafferth.” – ST

“Mae’r Lolfa’n gwrtais, yn gywir ac yn gyflym. Baswn ar goll hebddynt.” – DO

“Mae’r Lolfa yn gwmni proffesiynol, cyfeillgar a rhwydd iawn i ddelio â nhw. Mae’r Lolfa bob amser yn barod i gydweithio o fewn terfynnau amser tynn ac yn fodlon mynd cam ymhellach i sicrhau bod y gwaith o safon uchel ac yn cyrraedd ar amser. Cwmni gwych.” – HD

“Busnes teuluol gyda staff cyfeillgar: mae’r Lolfa yn argraffu’n gyflym i’r safonau uchaf.” – EL

“Diolch o galon i ti a'r staff am y cynhyrchu gwych, gofalus. Dwi wrth fy modd!” – GJ