Enghreifftiau o bosteri wedi'u cynhyrchu gan Y Lolfa

Calendrau

Yn ddiweddar rydym wedi buddsoddi mewn offer rhwymo sbeiral sy'n ein galluogi i gynhyrchu calendrau o bob math. Hefyd mae gennym batrymau parod, Cymraeg a dwyieithog -- holwch am samplau a phrisiau -- sy'n ein galluogi i argraffu calendrau'n sydyn ac yn rhad: ffordd wych o godi arian at eich achos da lleol. Anfonwch ddwsin o luniau atom, ac fe wnawn ni'r gweddill!

Gallwn hefyd rwymo llyfrau cyffredin -- catalogau, cerddoriaeth -- yn yr un dull gwydn ac ymarferol.