Datblygwyd y wefan gan
Technoleg Taliesin Cyf.

Holwch am bris

Llenwch y bylchau isod gyda manylion y gwaith.

Byddai hefyd o fantais pe bai modd i chi nodi sut y byddwch yn cyflwyno’r gwaith e.e. pdf, dogfen Quark neu InDesign.

Os ydych am i ni brisio cost dylunio’r gwaith tybed a fydde modd i chi nodi hynny yn y blwch sylwadau.

Fe wnawn ein gorau i ateb eich ymholiad o fewn 24 awr. Os oes brys, neu ddedlein penodol ar gyfer derbyn y pris, nodwch hynny yn y blwch sylwadau.

Enw
Cwmni
Cyfeiriad
Côd post
Rhif ffôn
Teitl y gwaith
Manylion y gwaith

e.e. Math o waith
Nifer o gopïau
Maint
Nifer y tudalennau
Math o bapur
Sawl lliw
Math o rwymiad
Sylwadau
Eich cyfeiriad e-bost(gorfodol)